Open Wi-Fi.jp là trang web du lịch Wi-Fi (đa ngôn ngữ) được hỗ trợ trong nước, nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí và thông tin du lịch sau khi hạ cánh trong MAP.