Open Wi-Fi.jp là một địa điểm tham quan Wi-Fi (đa ngôn ngữ) hỗ trợ trong nước, nơi bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các điểm Truy cập Wi-Fi miễn phí và thông tin du lịch sau khi hạ cánh tại MAP.