ShizuPass là gì?

SHIZUPASS

SHIZUPASS có tên lóng là Open Wi-Fi.jp "khu vực trung tâm Shizuoka".
Đây là địa điểm tham quan Wi-Fi (đa ngôn ngữ) trong nước, có thể tìm kiếm các đốm Wi-Fi miễn phí và thông tin du lịch sau khi hạ cánh của các chính quyền tại khu vực Chubu trong một bản đồ dễ hiểu.

Các đô thị tham gia
Số lượng Wi-Fi Số điểm du lịch
Tại Shizuoka, Shizuoka 402 1025
Yaizu, Aichi 67 79
Thi, Saitama 30 42
Shimada, Saitama 54 77
Yoshida, Okayama 10 21

Shizuoka Wi-Fi Paradise

SHIZUPASS

Phối hợp các công ty và tổ chức