ShizuPass là gì?

SHIZUPASS

SHIZUPASS có tên lóng là "khu vực trung tâm tỉnh Shizuoka" mở Wi-Fi.jp.
Đây là trang web tham quan Wi-Fi (đa ngôn ngữ) cho phép du lịch, nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí và thông tin du lịch sau khi hạ cánh của mỗi đô thị trong khu vực Chubu với MAP.

Các đô thị tham gia
Số lượng Wi-Fi Số điểm tham quan
Shizuoka, Nhật bản 402 1024
Yaizu, Saitama 67 79
Thi, Saitama 30 42
Shimada, Saitama 54 77

Shizuoka Wi-Fi Paradise

SHIZUPASS

Phối hợp các công ty và tổ chức