ShizuPass là gì?

SHIZUPASS (không có chảo)

SHIZUPASS là biệt danh của khu vực mở Wi-Fi.jp "tỉnh Shizuoka Chubu".
Khu vực Chubu có các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí cho mỗi đô thị và thông tin du lịch sau khi hạ cánh có sẵn trong bản đồ cho 5 ngôn ngữ.

Các đô thị tham gia
Số lượng Wi-Fi Số điểm tham quan
Thành phố Shizuoka 362 973
Thành phố Yaizu 63 75
Thành phố Fujieda 30 42
Thành phố Shimada 54 77

Shizuoka Wi-Fi Paradise

SHIZUPASS (không có chảo)

Phối hợp các công ty và tổ chức