ShizuPass là gì?

SHIZUPASS

SHIZUPASS có tên lóng là "khu vực tỉnh Shizuoka Chubu" mở Wi-Fi.jp.
Đây là trang web du lịch đa ngôn ngữ được hỗ trợ trong nước, nơi quý khách có thể tìm thấy các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí và thông tin du lịch sau khi hạ cánh của mỗi đô thị trong khu vực Chubu.

Các đô thị tham gia
Số lượng Wi-Fi Số điểm du lịch
Thành phố Shizuoka 402 1024
Thành phố Yaizu 67 79
Thành phố Fujieda 30 42
Shimada 54 77
Của Yoshida, Aichi 10 21

Shizuoka Wi-Fi Paradise

SHIZUPASS

Phối hợp các công ty và tổ chức