Nhận biết Fujieda

Nằm ở trung tâm của tỉnh Shizuoka, thành phố Fujieda có hình dạng thuôn dài từ bắc xuống nam. Nó được may mắn có tính chất phong phú như nước, Hoa, và cây xanh, tập trung vào sông Seto, một dòng suối rõ ràng chảy qua Trung tâm, với một tầm nhìn của Southern Alps. "Fuji Matsuri" được tổ chức từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 hàng năm theo quy định của Hoa của wisteria tại công viên Pond Renkaji, nơi mà các wisteria, cũng là Hoa của thành phố, là lộng lẫy. Các "Morning ra" văn hóa của ăn ramen từ sớm vào buổi sáng là duy nhất. Okabe Town, mà đã phát triển như là một thị trấn quán trọ trên Tokaido, cũng nổi tiếng như là một khu vực sản xuất cho gyokuro.