Vị trí AED lendable

AED(自動体外式除細動器)を設置し、突発的な救急救命事例が生じた場合のみ、AEDを市民の方に無償で貸出できる市内の公共施設をご案内します。
Vui lòng kiểm tra trang web của thành phố Fukuroi cho thuê của AED.