Tourism Spot Info

See/Do
Đền Akiba Sohonden Akahasohonden Kasuisai Address: 437-0061 Kuno, Fukuroi, Shizuoka 2915-1 Phone0538-42-2121 Đền Akiba Sohonden Đây là võ đường đào tạo Zen tốt nhất tại khu vực Tokai, nơi các nhà sư thu thập từ khắp nơi trên đất nước. Công chúng cũng có thể trải nghiệm Zen, như Zazen và Sutra, và thưởng thức ẩm thực shojin (yêu cầu đặt trước). Từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, "Suisai Hina Matsuri" được tổ chức, lót với 1200 Hina trang trí trên nền tảng 32 tầng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots