Tourism Spot Info

See/Do
Đền hōtayama Sonyoji kim nhung Address: 437-0032 toyosawa, Fukuroi, Shizuoka 2777 Phone0538-43-3601 Đền hōtayama Sonyoji Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất ở tỉnh Shizuoka để cầu nguyện cho cái ác, và du khách từ bên ngoài tỉnh đến thăm đền thờ lần đầu tiên. "Ác Dango" nổi tiếng là một quà lưu niệm. Nó cũng nổi tiếng với việc nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp như hoa anh đào, tú hầu, và phong, và các sự kiện khác nhau được tổ chức để phù hợp với giao diện.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots

No spots nearby