Tourism Spot Info

See/Do
Đền reizan Oil Hồ menoreizan yusanji Address: 437-0011 Muramatsu, Fukuroi, Shizuoka 1 Phone0538-42-3633 Đền reizan Oil Ngôi đền cổ này có lịch sử lâu nhất trong Enshu Sanzan. Người ta nói rằng có một lợi nhuận trong mắt, và có một ba tầng chùa mà Minamoto Yoritomo gửi như là một phần thưởng cho việc chữa bệnh của bệnh mắt trong precincts. Nó cũng là một "chân reiyama" dành riêng cho thần của bàn chân khỏe mạnh.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots