Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do
Phòng trưng bày Hành lang Shuzenji Phòng trưng bày Shuzenji Address: 410-2416 Shuzenji 1031-1, thành phố Izu, tỉnh Shizuoka Phone0558-72-2501 Phòng trưng bày Hành lang Shuzenji Mạng LAN không dây công cộng "Izu_City_Free_Wifi là một cơ sở có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots