Tourism Spot Info

Shop
Carno karunozosen (karunozosen) Address: 410-2416 Shuzenji 697-1, thành phố Izu, tỉnh Shizuoka Phone0558-99-9006 Carno Một phòng trưng bày và cửa hàng chung với 7 nghệ sĩ thủ công địa phương. Bạn có thể mua các sản phẩm thủ công và ấm áp như đồ nội thất, bộ đồ ăn bằng gỗ, nhuộm chàm và cắt giấy. Vì bạn có thể gặp gỡ các nghệ sĩ trong các cửa hàng, bạn có thể truyền đạt yêu cầu của mình và tạo các tác phẩm tùy chỉnh.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots