Tourism Spot Info

See/Do
Mũi Lover Koibitomisaki Address: 410-3304 koshita 242-1, Izu thành phố, tỉnh Shizuoka Phone0558-99-0270 Mũi Lover Thực hiện theo các Boardwalk và bạn sẽ tìm thấy một đài quan sát nhìn ra núi Phú Sĩ và Suruga bay. Người ta nói rằng tình yêu trở thành sự thật khi "tình yêu gọi chuông" được đặt, và chuông là rang ba lần. "Người yêu tuyên bố chứng chỉ" được ban hành tại các cửa hàng và Stella nhà ngay bên cạnh nó.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots

No spots nearby