Tourism Spot Info

See/Do
Showa-no-Mori Không có Address: 410-3206 yukejima, bán đảo Izu, Shizuoka 892-6 Phone0558-85-1110 Showa-no-Mori Một khu rừng giàu thiên nhiên lây lan xung quanh các trạm bên lề đường "Beyond Amagi". Có "bảo tàng thông tin rừng" giới thiệu bản chất của Amagi, "bảo tàng văn học hiện đại Izu" mà trưng bày các tài liệu của các nghệ sĩ văn học hiện đại, và nơi cư trú cũ của Yasushi Inoue cũng đã được di dời. Trong sân, có các nhà máy nước và rừng phong, và lá mùa thu đẹp có thể được nhìn thấy từ mùa thu đến đầu mùa đông.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots