Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do Experience / Learn Tourism Info Centers
Nirayama Reflex Furnace, di sản thế giới sekaisanninayamahansharo Address: 410-2113 nakaji Narutaki, Izunokuni, Shizuoka 268 Phone055-949-3450 Nirayama Reflex Furnace, di sản thế giới Nó đã được đăng ký như là một di sản thế giới vào ngày 2015. Một phản xạ là một lò nung nóng chảy để sản xuất các khẩu pháo và được xây dựng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ các nước khác. Đây là tòa nhà duy chỉ ở Nhật bản cho thấy hiện đại hóa của Nhật bản vào cuối thời kỳ Edo, và cơ thể lò và ống khói là hoàn toàn vẫn còn tồn tại.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots