Tourism Spot Info

Wi-Fi Eat Shop See/Do Stay Experience / Learn
Road Station Izu của Navel MERIDIA X BASE Michinoyakizunoheso Merida ekkusu beisu Address: 410-2315 takyo, Izunokuni, Shizuoka 195-2 Phone0558-77-2727 Road Station Izu của Navel MERIDIA X BASE Mở ngày 23 tháng 9 2018!
Khoảng 200 của các mô hình mới nhất của thế giới-thương hiệu xe đạp lớp "MERIDA" được trưng bày, và tất cả có thể được thử nghiệm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots