Tourism Spot Info

Wi-Fi Live Tourism Info Centers
Izu Nagaoka chính phủ xây dựng, Izu no Kuni City Hall izunokunishiyakushoizunagaokachoshasha Address: 410-2292 Nagaoka 340-1, thành phố Izunokuni, tỉnh Shizuoka Phone055-948-2901 Izu Nagaoka chính phủ xây dựng, Izu no Kuni City Hall Cơ sở này có thể sử dụng mạng LAN không dây công cộng "IZUNOKUNI FREE Wi-Fi".
●Điểm truy cập Wi-Fi nằm gần sảnh ra vào.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots