Tourism Spot Info

Wi-Fi Live Tourism Info Centers
Tòa nhà chính quyền Izu-no-kuni Izu Nagaoka izunokukunishiyakushoizachosha izunokukunishiyakushoizachosha izunokukunishiyakushoizachosha izu Address: 410-2292 Oka 340-1, Thị trưởng Izu, tỉnh Shizuoka Phone055-948-2901 Tòa nhà chính quyền Izu-no-kuni Izu Nagaoka Mạng LAN không dây công cộng "Wi-Fi miễn phí IZUNKUNI" cũng được cung cấp.
●Điểm truy cập Wi-Fi nằm gần sảnh vào.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots