Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Sống Trung tâm thông tin du lịch
Izu-no-Kuni City Hall Izu Nagaoka chính phủ xây dựng izunokunishiyakuyai, Áo, Địa chỉ: 410-2292 Nagaoka 340-1 điện thoại trong Izunokuni, tỉnh Shizuoka: 055-948-2901 Izu-no-Kuni City Hall Izu Nagaoka chính phủ xây dựng Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng.
●Điểm truy cập Wi-Fi nằm gần sảnh lối vào.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó