Tourism Spot Info

Wi-Fi Live Cafes Eat See/Do Shop Tourism Info Centers
Izu-Hakone đường sắt Izu-Nagaoka Station izuhakonetsudoizuunagaokaeki Address: 410-2114 nanjo 773-2, Izunokuni, tỉnh Shizuoka Phone055-949-5840 Izu-Hakone đường sắt Izu-Nagaoka Station Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng. Xác thực email khi sử dụng Wi-Fi (đăng ký địa chỉ email cá nhân của bạn và đăng nhập, với giới hạn sử dụng 15 phút mỗi 4 lần)

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots