Tourism Spot Info

Wi-Fi Live
Trung tâm cộng đồng Trung tâm Nagaoka (Ayame Kaikan) Quận ayamekaikan Address: 410-2292 Nagaoka, Izunokuni, Shizuoka 346-1 Phone055-948-1460 Trung tâm cộng đồng Trung tâm Nagaoka (Ayame Kaikan) Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng. Để biết tổng quan về các cơ sở và phí sử dụng, vui lòng tham khảo trang web của Ayame Kaikan.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots