Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Sống
Trung tâm cộng đồng Trung tâm Nagaoka (Ayame Kaikan) Quận ayamekaikan Địa chỉ: 410-2292 Nagaoka 346-1 điện thoại, Izunokuni, tỉnh Shizuoka: 055-948-1460 Trung tâm cộng đồng Trung tâm Nagaoka (Ayame Kaikan) Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng. Để biết tổng quan về các cơ sở và phí sử dụng, vui lòng tham khảo trang web của Ayame Kaikan.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó