Tourism Spot Info

Wi-Fi Live See/Do Stay Tourism Info Centers
Izunokuni Hiệp hội du lịch izunokunishikankyokai Address: 410-2201 Kona, Izunokuni, Shizuoka 255 Phone055-948-0304 Izunokuni Hiệp hội du lịch Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng. Trên trang chủ, bạn có thể xem thông tin du lịch và thông tin sự kiện của Izunokuni City.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots