Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Sống Xem/do Nghỉ Trung tâm thông tin du lịch
Izunokuni Hiệp hội du lịch izunokunishikankyokai Địa chỉ: 410-2201 Kona 255 điện thoại, thành phố Izunokuni, tỉnh Shizuoka: 055-948-0304 Izunokuni Hiệp hội du lịch Nó là một cơ sở mà mạng LAN không dây công cộng "IZUUNOKUNI Wi-Fi miễn phí" có thể được sử dụng. Trên trang chủ, bạn có thể xem thông tin du lịch và thông tin sự kiện của Izunokuni City.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó