Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn Nghỉ Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Mới Hakkeien không có Địa chỉ: 410-2211 Nagaoka, Izunokuni, Shizuoka 211 điện thoại: 055-948-1500 Mới Hakkeien Các tính năng của New Hakkeien là tắm mở lớn không khí "Tenku-Buro" với tổng chiều dài 15 mét trên tầng cao nhất của khách sạn. Khi thời tiết đẹp, bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ trong khoảng cách và có một cảm giác tuyệt vời của sự cởi mở, và vào đêm bầu trời đầy sao trải ra. Tất cả mọi thứ từ khăn tắm đến yukata có sẵn, vì vậy nó là tốt đẹp để có thể thả trong tay trống.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó