Tourism Spot Info

See/Do
Công dân của Forest Floating Bridge Shiminnomoriukihashi Address: 410-2311 ukibashi, Izunokuni, Shizuoka 1603-4 Phone055-948-2909 Công dân của Forest Floating Bridge Công viên này được duy trì tốt bằng cách tận dụng địa hình tự nhiên, và là lý tưởng cho việc tắm rừng, đi bộ, và xem chim. Có một quảng trường ở đường, một quảng trường cỏ, một Plaza quan sát, vv, và có vẻ như để có thể tận hưởng những cách khác nhau để thưởng thức nó. Hãy thử điền kinh ở Sân chơi mạo hiểm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots