Tourism Spot Info

See/Do Cafes Eat Experience / Learn Tourism Info Centers
Công viên ashigashima Khu hirugashimakoen Address: 410-2123 Yokkamachi, Izunokuni, Shizuoka 17-1 Phone055-948-2909 Công viên ashigashima Theo trang web nơi Minamoto Yoritomo đã bị đánh bại trong chiến tranh Heiji đã dành 20 năm, một bức tượng Yoritomo và Masako của những ngày trẻ được xây dựng tại công viên Ashigashima. Nó được duy trì như là một công viên, nơi bạn có thể cảm nhận lịch sử và tìm hiểu ở nông thôn.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots