Tourism Spot Info

See/Do
Công ty TNHH Kosaka Mikan Kosakamikankyodonouen Address: 410-2203 Kosaka, Izunokuni, Shizuoka 1336 Phone055-948-4141 Công ty TNHH Kosaka Mikan Khoảng 8.000 cây được trồng, chủ yếu là các giống phát triển sớm. Có một đường vườn được duy trì một phần trong 1,1 m, và nó có thể sử dụng nó trong một xe lăn. Nó được bớt để các trái cây trở nên thấp. Nhập học phí và tất cả-bạn-có thể ăn 500 yên. 900 yên cho Take-out.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots