Thông tin vị trí

Cửa hàng
Asaka Asaka Địa chỉ: 410-2114 nanjo 773-2, Izunokuni, Shizuoka Prefecture Tel: 055-948-1539 Asaka Có một cửa hàng tại Izu Nagaoka Station, và nó là một cửa hàng phổ biến mà bảo vệ hương vị của truyền thống. Các da ẩm với một vị ngọt mờ nhạt là đầy đủ các đậu. Bí mật của sự phổ biến mà các hương vị mà không cảm thấy mệt mỏi không thay đổi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó