Thông tin vị trí

Ăn Cửa hàng Nghỉ
Hitoka (quán đồ gốm là Abusa) của hitohana Địa chỉ: 410-2292 Nagaoka 1148-1 điện thoại trong Izunokuni, tỉnh Shizuoka: 055-948-1230 Hitoka (quán đồ gốm là Abusa) Manju cửa hàng trong quán trọ lâu đời "Hanabusa". Họ cũng bán các sản phẩm đặc sản của Izu và gốm sứ. Nó là một Bun đường nâu mà dính vào da, và được đặc trưng bởi các kết cấu của dính hấp trong 20 phút.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó