Tourism Spot Info

Shop
Kuroyanagi kuroyanagi Address: 410-2211 Nagaoka, Izunokuni, Shizuoka 1288-6 Phone055-948-0789 Kuroyanagi Chúng tôi không sử dụng các vật liệu chất lượng cao nhất, bảo quản, và phụ gia khác, vì vậy chúng tôi chú ý đến sức khỏe của những người ăn chúng. Chúng tôi làm cho bánh suối nóng sẽ làm vui lòng khách hàng của chúng tôi với tất cả trái tim của chúng tôi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots