Tourism Spot Info

Shop
Kuroyanagi kuroyanagi Address: 1288-6 thị trưởng Oka, Izu no Kuni, Shizuoka 410-2211 Phone055-948-0789 Kuroyanagi Chúng tôi không sử dụng bất kỳ chất phụ gia nào chẳng hạn như vật liệu cao cấp nhất và bảo quản, và chăm sóc sức khỏe của người ăn nó. Chúng tôi làm cho bánh suối nóng mà chúng tôi có thể tận hưởng khách hàng của chúng tôi với tất cả trái tim của chúng tôi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots