Thông tin vị trí

Cửa hàng
Kuroyanagi kuroyanagi Địa chỉ: 410-2211 Nagaoka 1288-6, Izunokuni, Shizuoka Prefecture Tel: 055-948-0789 Kuroyanagi Chúng tôi không sử dụng các vật liệu chất lượng cao nhất, bảo quản, và phụ gia khác, vì vậy chúng tôi chú ý đến sức khỏe của những người ăn chúng. Chúng tôi làm cho bánh suối nóng sẽ làm vui lòng khách hàng của chúng tôi với tất cả trái tim của chúng tôi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó