Tourism Spot Info

Wi-Fi
Trung tâm học tập suốt đời Kakegawa thứ năm Kakegawa Dai đi chiiki shogai gakushu Senta Address: 436-0043 1 của 438 Oike, Kakegawa thành phố, tỉnh Shizuoka Phone0537-22-4910 Trung tâm học tập suốt đời Kakegawa thứ năm Mạng LAN không dây công cộng (KAKEGAWA miễn phí Wi-Fi) có sẵn.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots