Tourism Spot Info

See/Do
Bảo tàng công ty Shiseido Shiseidokyoyoshiyoshikan Address: 436-0025 shimomata, Kakegawa, Shizuoka 751-1 Phone0537-23-6122 Bảo tàng công ty Shiseido Điều này lưu trữ lịch sử của Shiseido đầu tiên của phương Tây tư nhân phong cách phân phối hiệu thuốc từ 1872 đến ngày hôm nay. Nó giới thiệu các tài liệu quảng cáo như các gói sản phẩm hiện đại, áp phích, tạp chí và quảng cáo trên báo, và quảng cáo truyền hình.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots