Tourism Spot Info

Shop
Atago-Shimo Yokan Atagoshi Tayori Address: 437-1301 Yokosuka, Kakegawa, Shizuoka 1515-1 Phone0537-48-2296 Atago-Shimo Yokan Một Yokan cửa hàng đặc sản đã được khoảng từ 1907. Yokan, được thực hiện bằng cách sử dụng một phương pháp đã được bàn giao từ thời cổ đại, được đặc trưng bởi kết cấu công ty của nó và kết cấu mịn. Nó có thể được bán ra vào buổi sáng, do đó, nó được khuyến khích đến thăm sớm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots