Thông tin tại chỗ

Wi - fi
Tòa thị chính Kakegawa Văn phòng thành phố Kakekawa Địa chỉ: 436-0047 Tani 1-1-1 Điện thoại, Thị trưởng Kakegawa, tỉnh Shizuoka: 0537-21-1341 Tòa thị chính Kakegawa Mạng LAN không dây công cộng (KAKEKAWA Free Wi-Fi) cũng được cung cấp.

Sản phẩm và dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thông tin (máy tính)

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Các điểm gần đó