Tourism Spot Info

Tourism Info Centers
Trung tâm thông tin du lịch phía Nam Kakegawa Kakekawa nanbukankoannajo Address: 437-1304 Nishi-Oshima 4334, Thành phố Kakegawa, Tỉnh Shizuoka Phone0537-48-0190 Trung tâm thông tin du lịch phía Nam Kakegawa Văn phòng thông tin du lịch phía Nam Kakegawa nằm trong quảng trường phòng trưng bày thành phố Osuka.
Nó được điều hành bởi Chi nhánh Osuka của Hiệp hội Du lịch Kakegawa (Chủ tịch Ko1 Sugiyama) và chủ yếu được sử dụng làm cơ sở cho các hoạt động phát triển cộng đồng, chẳng hạn như phổ biến thông tin du lịch về khu vực phía Nam, trưng bày các tác phẩm của học sinh trung học và chụp ảnh lễ hội.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots