Tourism Spot Info

See/Do
Bảo tàng cá vây tay biển sâu cảng Numazu numazukoshinaisuzokukansiurakansumyujiamu Address: 410-0845 Senbon Port Town, Numazu, Shizuoka 83 Phone055-954-0606 Bảo tàng cá vây tay biển sâu cảng Numazu Các cuộc triển lãm của Vịnh Suruga sâu nhất ở Nhật bản và các sinh vật biển sâu từ khắp nơi trên thế giới. Bạn cũng có thể nhìn thấy các mẫu duy nhất đông lạnh của cá vây tay hóa thạch sống, mà đã được sống trong biển sâu trong 350.000.000 năm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots