About Central Town

  • Nếu bạn muốn biết thành phố Shizuoka, đi đến Yokocho và Koji.
What "Central Town" means for Shizuoka

Tại Shizuoka, Trung tâm Trung tâm thành phố nằm trên tòa thị chính Shizuoka ở Sakai-ku, thành phố Shizuoka được gọi là "Omachi".
Có phải có được rất nhiều người dân mong muốn được đi đến "Omachi" bằng cách mặc quần áo lên khi họ được trẻ em, mà không nói rằng họ muốn đi đến một đường phố mua sắm hoặc một cửa hàng bách hóa.
"Omachi" bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày của chúng tôi như là một văn hóa và phương ngữ Shizuoka riêng đến Shizuoka.

"Shizuoka Omachi NAVI" được tạo ra như một nơi để phổ biến thông tin cho thị trấn bởi thị trấn vì tôi muốn bạn thưởng thức như vậy "Omachi" hơn.
Tại sao bạn không nhận được để biết thị trấn nhiều hơn và tận hưởng nó nhiều hơn trong "Shizuoka Omachi NAVI"?

Special on how to enjoy "Central Town"

Video to learn about "Central Town"