Tourism Spot Info

Wi-Fi
Vườn Cưỡi ngựa Hirasawa Hirasawa cưỡi vườn Address: 717-1 furujuku, Suruga-ku, Shizuoka 422-8013 Phone054-262-5470 Vườn Cưỡi ngựa Hirasawa Chỗ nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí và thiên đàng Wi-Fi ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots