Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Cửa hàng carvel Shimizu Store Swan Communications co., Ltd. chuông xe shimizuten Địa chỉ: 424-0038 nishikubo 35-1 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-365-2818 Cửa hàng carvel Shimizu Store Swan Communications co., Ltd. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó