Tourism Spot Info

Wi-Fi
Trà maruichi Mizuno không có gì mizunoseicha Address: 362 aritozaka, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0873 Phone054-345-4662 Trà maruichi Mizuno Chỗ nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí và thiên đàng Wi-Fi ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots