Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Công ty TNHH kensho kensbạn Địa chỉ: 424-0886 Kusanagi, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-10-22 điện thoại: 054-340-5333 Công ty TNHH kensho Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó