Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Trung tâm xe đạp Matsushita co., Ltd. bikecenter Matsushita Địa chỉ: 424-0026 Yasaka Minami-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-33 điện thoại: 054-364-7543 Trung tâm xe đạp Matsushita co., Ltd. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó