Tourism Spot Info

Wi-Fi
Văn phòng thương mại và công nghiệp Shizuoka Ông shizuokasyoukoukaigis Shizuokajimusyo Address: 420-0851 Kurogane-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 20-8 Phone054-253-5111 Văn phòng thương mại và công nghiệp Shizuoka Nhằm hỗ trợ việc quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Shizuoka, Phòng thương mại và công nghiệp Shizuoka
Ngoài việc phát triển một loạt các doanh nghiệp,
Cùng với chính phủ, chúng tôi đang làm việc để tạo ra một cộng đồng sôi động.
 
Wi-Fi được cung cấp trong Ban thư ký 1F, Phòng họp 4F cho thuê công khai và hội trường 5F.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots