Tourism Spot Info

Wi-Fi Shop
Thiết bị văn phòng Nissho co., Ltd. hương Châu Address: 422-8044 Nishiwaki 42, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-281-2888 Thiết bị văn phòng Nissho co., Ltd. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí tại địa điểm "Shizuoka Wi-Fi Paradise".
Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập, và Shizuoka là một cửa hàng tái chế lâu đời chuyên về thiết bị văn phòng.
Sạch sẽ sử dụng đồ nội thất văn phòng, vv được trưng bày và bán trong một cửa hàng lớn, vì vậy bạn có thể mua nó bằng cách nhìn vào những điều thực tế.
Thiết bị văn phòng vững chắc được khuyến khích sử dụng tại nhà, tất nhiên!
Ngoài ra còn có một loạt các thiết bị văn phòng mới giá cả phải chăng.

 Chúng tôi cũng mua thiết bị văn phòng vô dụng.
Ước tính là miễn phí, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi đầu tiên.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots