Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Trung tâm thông tin du lịch
Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Làng shizuokashisousougoukankouannaijo Địa chỉ: 420-0851 Kurogane-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 50 điện thoại: 054-251-5880 Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Thăm văn phòng thông tin Nhật bản: Tiếng Anh có sẵn
Giống như Shizuoka, một thị trấn chè, chúng tôi chào đón khách với hương thơm của trà. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn với lòng hiếu khách như cửa ngõ vào thành phố du lịch Hội nghị quốc tế "thành phố Shizuoka".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó