Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Trung tâm thông tin du lịch trạm Shizuoka (lối ra phía Nam) Văn phòng thông tin du lịch ga Nam Shizuoka Địa chỉ: 420-0851 Kurogane-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 50 điện thoại: 054-251-5880 Trung tâm thông tin du lịch trạm Shizuoka (lối ra phía Nam) Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó