Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn Nghỉ
Ryokan Shio-No Ryokan Shiosai Địa chỉ: 424-0901 Miho 1075-2, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-335-7230 Ryokan Shio-No Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó