Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Nghỉ
Hội trường thành phố Ozora khách sạn thành phố oozora Địa chỉ: 424-0086 Kusanagi 1-17-25, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-346-5558 Hội trường thành phố Ozora Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise" có sẵn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó