Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do
Solong-ji Ngọc Địa chỉ: 420-0001 imiya-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 48 điện thoại: 054-271-2634 Solong-ji Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó