Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Rượu Shop Oketsu rượu cửa hàng Okitsu Địa chỉ: 424-0038 nishikubo 1-6-19 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-366-4363 Rượu Shop Oketsu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó