Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Kazufuji Miho Matsubara Mihonomatsubara Ichifuji Địa chỉ: 424-0901 Miho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1338-41 điện thoại: 054-334-0546 Kazufuji Miho Matsubara Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó