Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Higuchi sắt Works Thác chitekkou Địa chỉ: 424-0052 Nojima 112 Phone, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-347-1600 Higuchi sắt Works Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó